BAT Cienkowarstwowa powłoka uszczelniająca – bezrozpuszczalnikowa, bitumiczna powłoka przeciwwilgociowa oraz preparat gruntujący (po rozcieńczeniu woda w proporcji 1:10); można stosować jako domieszkę uszczelniająca do zapraw tynkarskich oraz jastrychów. Zastosowanie: do wykonywania powłok gruntujących, izolacji przeciwwilgociowych na podłożach mineralnych w budownictwie mieszkaniowym, drogowym oraz przemysłowym, do stosowania... Czytaj dalej


BAT Cienkowarstwowa powłoka uszczelniająca – bezrozpuszczalnikowa, bitumiczna powłoka przeciwwilgociowa oraz preparat gruntujący (po rozcieńczeniu woda w proporcji 1:10); można stosować jako domieszkę uszczelniająca do zapraw tynkarskich oraz jastrychów.

Zastosowanie: do wykonywania powłok gruntujących, izolacji przeciwwilgociowych na podłożach mineralnych w budownictwie mieszkaniowym, drogowym oraz przemysłowym, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zużycie: gruntowanie: ok. 0,02-0,03 l/m2 (rozcieńczony wodą w proporcji 1:10), powłoka przeciwwilgociowa: ok. 0,3 l/m2 na jedną warstwę, tynk izolacyjny: ok. 40 l/m3 zaprawy, jastrych izolacyjny: ok. 40-50 l/m3 zaprawy

BD1K Bitumiczna powłoka uszczelniająca – jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wypełniona polistyrolem masa bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powłok hydroizolacyjnych

Zastosowanie: do izolowania części budowli zagłębionych w gruncie takich jak: ławy, stopy fundamentowe, ściany piwniczne, stropy nad garażami podziemnymi oraz wykonywania przeciwwilgociowych izolacji poziomych posadzek piwnicznych, tarasów ziemnych, balkonów; mostkuje rysy w podłożu; do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zużycie: szpachlowanie: ok. 1-2 l/m, wilgoć gruntowa: ok. 3,6 l/m (grubość warstwy ok. 3,6 mm), woda wywierająca ciśnienie: ok. 4,8 l/m (grubość warstwy ok. 4,8 mm)

BD2K Bitumiczna powłoka uszczelniająca – dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona włóknem rozproszonym, masa bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powłok hydroizolacyjnych

Zastosowanie: do izolowania części budowli zagłębionych w gruncie takich jak: ławy, stopy fundamentowe, ściany piwniczne, stropy nad garażami podziemnymi oraz wykonywania przeciwwilgociowych izolacji poziomych posadzek piwnicznych, tarasów ziemnych, balkonów; mostkuje rysy w podłożu; odporna na deszcz po ok. 2 h; zalecana do przyklejania płyt ochronnych ze styropianu; do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zużycie: szpachlowanie: ok. 1-2 kg/m2, wilgoć gruntowa: ok. 4,1 kg/m2 (grubości warstwy ok. 3,7 mm), woda wywierająca ciśnienie: 5,5 kg/m2 (grubości warstwy ok. 5 mm)

FDS 1K Elastyczny szlam uszczelniający – mineralna, elastyczna, modyfikowana sypkimi polimerami, jednoskładnikowa, szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca

Zastosowanie: mostkuje rysy w podłożu do 0,4 mm; zalecana do wykonywania izolacji podpłytkowych na podłożach mineralnych, na powierzchniach poziomych oraz pionowych, na balkonach, tarasach, w łazienkach, łaźniach, zbiornikach na wodę oraz w nieckach basenowych; do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zużycie: ok. 3,0 kg/m2 izolacje przeciwwilgociowe, ok. 3,5 kg/m2 izolacje przeciw wodzie nie napierającej, ok. 4,5 kg/m2 izolacje przeciw wodzie pod ciśnieniem

FDS 2K Elastyczny szlam uszczelniający – mineralna, elastyczna, modyfikowana płynnymi polimerami, dwuskładnikowa, szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca

Zastosowanie: mostkuje rysy w podłożu do 1,0 mm; zalecana do wykonywania izolacji podpłytkowych na podłożach mineralnych, na powierzchniach poziomych oraz pionowych, na balkonach, tarasach, w łazienkach, łaźniach, zbiornikach na wodę oraz w nieckach basenowych; do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zużycie: ok. 3,0 kg/m2 izolacje przeciwwilgociowe, ok. 3,5 kg/m2 izolacje przeciw wodzie nie napierającej, ok. 4,0 kg/m2 izolacje przeciw wodzie pod ciśnieniem

FDF Elastyczna powłoka uszczelniająca – jednoskładnikowa, gotowa do użycia, płynna, trwale elastyczna masa do wykonywania izolacji podpłytowych w pomieszczeniach mokrych takich jak: łazienki, ubikacje, kuchnie, kabiny natryskowe, pralnie

Zastosowanie: zalecana do układania na podłożach mineralnych takich jak tynki, jastrychy cementowe oraz anhydrytowe, płyty g-k; do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Zużycie: ok. 0,8-1,2 kg/m2

MDS Mineralny szlam uszczelniający – mineralna zaprawa uszczelniająca, wodoszczelna, dyfuzyjna, wiążąca hydraulicznie

Zastosowanie: do stosowania na sztywnych, nieodkształcalnych podłożach mineralnych; na powierzchniach poziomych oraz pionowych; do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych zabezpieczających przed wodą pod ciśnieniem do 0,5 bar; do izolowania fundamentów, ścian piwnicznych, zbiorników na wodę, studzienek kanalizacyjnych, kolektorów ściekowych; do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zużycie: ok. 3,4 kg/m2 izolacje przeciwwilgociowe, ok. 5,1 kg/m2 izolacje przeciw wodzie nie napierającej, ok. 6,8 kg/m2 izolacje przeciw wodzie pod ciśnieniem

 Hydroizolacje bitumiczne, mineralne i dyspersyjne

Zwiń